Legile fundamentale divine

În templul de la Câmpina sunt scrise, la cererea Iuliei Hasdeu, legile fundamentale și eterne pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca să putem viețui în Lumină și Cunoaștere, în armonie și înțelegere cu toții, dar în special cu noi înșine. Meditați asupra lor, să le studiați cu atenție și să reușiți să le înțelegeți și mai ales să le puneți în practică.

Legea Religioasă:
Crede…
Crede în Dumnezeu
Crede în nemurirea sufletului
Crede în darul comunicării cu cei duși!

Legea Morală
Iubește și ajută…
Iubește și ajută neamul
Iubește și ajută pe cei ce te ajută și te iubesc 
Iubește și ajută fără a precugeta la folosul tău!

Legea socială:
Nu necinsti…
Nu necinsti pe tine însuți, ca să te cinstească alții.
Nu necinsti pe alții, ca să te cinstești pe tine însuți.
Nu necinsti munca, căci munca e viața!

Legea filosofică: 
Când-atunci…
Când faptul știi, atunci adevărul scrii
Cănd nu vrei să crezi, atunci nu poți să vezi.
Când cauți dovada, atunci găsești tăgada!

image

Radu Drăgan