Scala conștiinței umane-David R.Hawkins

Dr. David R. Hawkins a elaborat o hartă a nivelurilor de conştiinţă umană, denumită şi „Scala Conştiinţei” sau „Piramida Conştiinţei”, folosind kinesiologie aplicată pentru a măsura nivelul vibraţional al fiinţelor umane. Cercetarea, care a constituit şi teza sa de doctorat, a devenit astfel cunoscută în întreaga lume. Cartea care însumează toate aceste date se numeşte: „Power vs. Force: The Anatomy of Consciousness” (Veritas Publishing, 1995). Fiecare nivel de conştiinţă coincide cu anumite comportamente şi percepţii umane despre viaţă şi Divinitate. Numerele acestei scale reprezintă corelări logaritmice (adică frecvenţe vibraţionale măsurabile pe o scală care creşte pînă la puterea a 10-a) ale nivelelor de conştiinţă umană şi corespondentul acesteia în realitate. Dr. Hawkins spune că există două mari bariere spirituale la nivelul 200 şi 500. 200 – este nivelul curajului. Acest nivel reprezintă o schimbare radicală, profundă – o trecere de la un comportament distructiv, care răneşte, către o viaţă integră.

„În acest moment, 78% din populaţia lumii se află sub acest nivel semnificativ. Capacitatea distructivă a acestei largi majorităţi face ca întreaga umanitate să fie ţinută la un nivel foarte scăzut al conştiinţei, cei 22% dintre oamenii care trăiesc conştient neputînd să facă o diferenţă.

Totuşi, trebuie să reţinem un aspect important pe care dr. Hawkins îl scoate în evidenţă în cartea sa. Fiindcă această scală a conştiinţei este logaritmică, o persoană care a ajuns la nivelul 600, contrabalansează negativitatea a 10 milioane de oameni care se află sub 200! Nivelului-cheie 200 îi corespunde o energie vibraţională de 40 mhz. Trebuie să învăţăm să ne ferim de vibraţii scăzute, mai mici de 40 mhz, care contribuie la o stare generală de rău şi nefericire. Următoarea mare barieră se află la nivelul 500 – Nivelul Iubirii. Iubirea, în acest context reprezintă o modalitate de a exista. Potrivit dr. Hawkins, motivul pentru care acest nivel este atît de greu de atins este acela că egoul nostru îşi are rădăcinile în corpul nostru fizic, şi nu în cel spiritual, care se manifestă atunci cînd ajungem la nivelul 500 şi peste. Doar 4% din populaţia lumii a atins acest procent. Acest nivel denotă o trecere către domeniul spiritualităţii, o lume nonlineară şi lipsită de forme. Geniile care au trăit pe pămînt, cum ar fi Aristotel, Hipatia, Newton, Freud, Marie Curie sau Einstein, se plasau cam pe la nivelul 499. Nivelul de conştiinţă al unei persoane rămîne mai degrabă neschimbat pe parcursul vieţii. Emoţiile vin şi pleacă, precum starea vremii, dar nivelul de conştiinţă al unui individ este guvernat de cîmpuri de energie specifice ce nu se schimbă în general, decît dacă intervine o auto-conştientizare din partea individului respectiv. O persoană se poate schimba în mod radical şi poate să treacă către niveluri ale conştiinţei superioare, dacă îşi doreşte acest lucru.

PIRAMIDA CONŞTIINŢEI

Cum sînt descrise nivelurile de conştiinţă:

ILUMINAREA: 700 – 1.000

Acesta este cel mai înalt nivel al conştiinţei umane. Au ajuns aici personaje care au marcat fără echivoc Istoria umanităţii: Isus, Buddha, Krishna ş.a.

PACEA: 600 – 700

Pacea este obţinută într-o viaţă în care ne abandonăm complet Creatorului, sau mai bine-zis existenţei. Este locul pe care Hawkins îl numeşte iluminare. Aici, liniştea şi nemişcarea minţii este atinsă, perminţînd revelaţii constante. Doar 1 din 10 milioane de oameni reuşeşte să ajungă la acest nivel.

FERICIREA: 540-600

Acesta este nivelul atins de sfinţi şi persoanele avansate la nivel spiritual. Pentru ei, dragostea devine necondiţionată şi astfel, acest sentiment este urmat de mulţumire şi fericire constantă. Nici o tragedie sau eveniment nu poate să destabilizeze o persoană care trăieşte la acest nivel de conştiinţă. Ei par să inspire şi să îi infuzeze pe toţi cei din jurul lor. Viaţa lor este în completă armonie cu dorinţa divină şi fructele acelei armonii sînt exprimate în fericirea cu care aceste persoane trăiesc pe Pămînt.

NIVELUL ÎNȚELEGERII : 400 -500

Nivelul ştiinţei, al medicinei, al dorinţei pentru cunoaştere. Setea de cunoaştere este mereu de nestăvilit pentru aceşti oameni. Sînt oameni care nu îşi irosesc timpul cu activităţi care nu le hrănesc această nevoie. Aceşti oameni au nevoie să analizeze şi să vadă viaţa şi experienţele lor. La acest nivel poate surveni şi un eşec, pentru că aceşti oameni nu reuşesc să separe subiectivul de obiectiv şi, uneori, par să rateze esenţa. În mod paradoxal, la acest nivel pot surveni blocaje care nu permit trecerea către un nivel mai înalt de conştiinţă.

IERTAREA: 350-400

Dacă curajul reprezintă conştientizarea faptului că tu însuţi eşti sursa experienţelor vieţii tale, aici este nivelul unde conştientizezi că tu devii creatorul acestor experienţe. Este momentul cînd reuşeşti să îţi trezeşti potenţialul prin acţiune. Este momentul cînd îţi pui idealuri şi te auto-depăşeşti, trecînd de limitări pe care le aveai în trecut. Este momentul cînd conştientizezi că poti prelua controlul asupra vieţii tale. Ei îşi duc la bun sfîrşit orice lucru început şi nu au frică de eşec.

OPTIMISMUL: 310-350

Aceşti oameni din jurul tău care sînt mereu optimişti – este de fapt nivelul lor de conştiinţă. Ei văd viaţa ca pe o mare imensă de posibilităţi. Nu se complac în situaţii şi nu se plîng. Se străduiesc să dea tot ce e mai bun şi au o voinţă de fier.

NEUTRALITATE/ ÎNCREDEREA: 250-310

Este nivelul flexibilităţii. Să fii neutru înseamnă să nu fii ataşat de rezultatele întîmplărilor. La acest nivel, individul este mulţumit cu viaţa sa şi cu situaţia sa şi pare să nu aibă destulă motivaţie pentru auto-îmbunătăţire şi evoluţie. Individul realizează posibilităţile, dar nu face sacrificiile necesare pentru a ajunge la un nivel mai înalt.

CURAJUL: 200-250

Este nivelul împuternicirii. Este nivelul unde individul nu mai ia energie vitală de la cei din jurul său. Curajul îţi arată că nu ai nevoie de condiţii externe pentru a-ţi desfăşura viaţa în mod optim. La acest nivel, individul îşi dă seama că el singur este responsabil pentru eşecul sau succesul său, pentru propria evoluţie şi pentru tot ceea ce i se întîmplă. Este ceea ce ne face umani: conştientizarea faptului că putem alege ce fel de răspuns dăm în faţa unui stimul venit din exterior.

MÎNDRIA: 175-200

Potrivit dr. Hawkins, majoritatea oamenilor trăieşte sub acest nivel. Este nivelul către care aspiră majoritatea oamenilor. Sînt oameni care ajung să se simtă bine numai dacă au atins faima. Cu toate acestea, este un sentiment fals-pozitiv, pentru că această stare de bine depinde de condiţii externe. De asemenea, este sursa rasismului, naţionalismului, fanatismului religios etc.

FURIA: 150-175

Dorinţele neîmplinite duc către furie şi frustrări. Aceste sentimente ne fac uneori să vrem să depăşim acest nivel, alteori, indivizii rămîn aici perioade îndelungate din viaţa lor.

DORINŢA: 125-150

Dorinţa este unul dintre factorii motivanţi la nivelul întregii societăţi. Chiar dacă dorinţa poate provoca schimbarea, efectul revers este acela că înrobeşte apetitul indivizilor.

FRICA: 100-125

Oamenii care trăiesc sub regimuri dictatoriale sau cei care sînt implicaţi în relaţii abuzive se află la acest nivel. Aici se manifestă paranoia, neîncrederea, impresia că toată lumea vrea să îţi facă rău. Suspiciunea şi defensivitatea.

AMĂRĂCIUNEA: 75-100

Mulţi dintre noi am trecut prin astfel de etape ale vieţii cînd ne-am simţit îngrozitor de nefericiţi din cauza unor tragedii întîmplate în viaţă. Totuşi, dacă această stare te domină, ca nivel al conştiinţei tale, sfîrşeşti prin a-ţi trăi viaţa avînd constante sentimente de regret şi remuşcări. La acest nivel simţi că toate oportunităţile te-au ocolit. Te simţi o persoană ratată…

APATIA: 50-75

Este nivelul disperării, al lipsei de speranţă; este nivelul care predomină printre oamenii fără adăpost sau cei care trăiesc în sărăcie. La acest nivel, persoana a abdicat la situaţia sa curentă şi se simte incapabilă să facă ceva pentru sine sau pentru cei din jurul său.

VINA: 30-50

Nu prea departe de ruşine se află nivelul vinei. Cînd cineva este blocat la acest nivel, sentimente de joasă stimă de sine şi inabilitatea de a-i ierta pe ceilalţi sînt comune.

RUŞINEA: Sub 30

La acest nivel, emoţia predominantă este umilinţa. Aici se regăsesc cele mai multe gînduri de suicid. Foarte multe persoane victime ale abuzului sexual se află la acest nivel.

Reclamă

Sursă: soulpelgrim.com