Istoria românilor pe care românii nu trebuie să o știe.

Teritoriul pe care se află România pare să fi fost Vatra Lumii, locul din care s-a răspîndit civilizaţia umană! La Bugiuleşti (Vîlcea), Nicolăescu-Plopşor a descoperit un femur uman vechi de 2 milioane de ani. Pe Valea Oltului au fost descoperite urmele unor locuinţe vechi de 1 milion de ani, iar la Tărtăria, pe Mureş, au fost descoperite 3 tăbliţe conţinînd cea mai veche scriere din lume, cu o vechime de 7.000 de ani. Aici a fost inventat arcul, s-a născut legenda lui Prometeu, au apărut primele mine şi furnale din Europa, aici s-au format popoarele indo-europene.

De aici, au pornit o serie de popoare ca pelasgii, sciţii, cimmerienii, ilirii, ligulii, bascii, sarmaţii, elenii (ahei şi dorieni, hitiţii, carienii, italicii sau frigienii) etc. Aici s-au pus bazele Troiei şi apoi ale Romei. De altfel, vechea Romă a existat pe locul actualului oraş Roman, iar cuvîntul Roma este de origine tracică. Traco-dacii reprezintă cea mai veche cultură de pe Terra, anterioară Sumerului şi, totodată, cea mai numeroasă şi mai extinsă populaţie a Antichităţii. Puteau fi găsiţi în întreaga Europă (Balcani, Ucraina, Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Italia, Franţa, Spania, Turcia Europeană), Tadjikistan, Asia Mica, Africa. Chiar şi burii din Africa de Sud sînt neam dacic!

Cu multe secole înainte de cucerirea romană, dacii reuşiseră să obţină 1 an de 365,242197 zile, faţă de anul astronomic modern de 365,242198 zile, sau faţă de cel Iulian al alexandrinului Sosigenes de 365,25 zile. Homer a remarcat unitatea lingvistică, etnică şi de civilizaţie a tracilor, începînd cu mileniul V î.Chr., de cînd acest spaţiu a iradiat cultura. Tot el ne spune că numai ei ştiau să lupte călare şi să folosească arcul ca armă de luptă. Traco-macedonenii au creat şi primul imperiu din Europa, cel al lui Alexandru Macedon, care a creat şi cultura „elenistică”. Dascălul său, Aristotel din Stagiro-Makedonia era tot un traco-macedonean. Scrisul a apărut mai întîi în spaţiul tracic, apoi în cel greco-roman. Primii poeţi au fost tot de origine tracă.

Traco-dacii se remarcau printr-o corectitudine deosebită, toate convenţiile fiind încheiate doar verbal. De pildă, lipsa de acasă era semnalată printr-un băţ aşezat la poartă. De remarcat că acelaşi obicei îl aveau şi mayaşii! Oare cine îi învăţase să trăiască într-un asemenea identic spirit de cinste? Dacia a avut cea mai veche agricultură din Europa. Dacii erau singurul popor din lume care foloseau cercul pentru măsurarea timpului (vezi actualele ceasuri)! Minele de aur din Dacia erau cele mai bogate din Europa. Numai tezaurul regal al lui Decebal, jefuit de romani, conţinea 1.640 de tone de aur şi 3.310 tone de argint. Cu el, Imperiul Roman a scăpat de faliment, permiţînd ca locuitorii Romei să fie scutiţi de impozite timp de 1 an, să primească fiecare cîte 650 de denari şi să finanţeze, timp de 123 de zile, serbările de la Roma cu peste 10.000 de gladiatori şi 11.000 de fiare sălbatice! Primul popor antic european care a realizat o unificare a tuturor triburilor, avînd aceeaşi etnie a fost cel dac.

Ocupaţia romană a întrerupt procesul de unificare naţională pentru 1.812 ani… Unde ar fi fost acum România, fără aceste vicisitudini ale Istoriei? De reţinut: pentru cucerirea Daciei, Traian a fost nevoit să mobilizeze peste 60% din armata imperiului! În Secolele VI-V î.Chr, civilizaţia dacică era atît de dezvoltată, încît se putea măsura cu cea persană a lui Darius (522-486 î.Chr.). Herodot afirma că „tracii sînt cel mai numeros popor după inzi”. În această zonă, se înregistrează cea mai veche locuire în bordeie din lume (18.000 de ani), cea mai veche activitate de minerit din lume, cel mai vechi topor-tîrnăcop de miner, cel mai vechi harpoon, şi cel mai vechi vîrf de lance cu 2 caneluri (tip baionetă) din lume (toate peste 18.000 de ani vechime), cea mai veche activitate din metalurgia aramei din lume (8.000 de ani), cea mai veche exploatare şi prelucrare a aurului din Europa şi cea mai veche scriere din lume (7.000 de ani). Limba română este cea mai unitară limbă din Europa, vorbită de cel mai mare număr de oameni şi cuprinde cel mai mare număr de cuvinte de origine latină, în raport cu celelalte limbi neolatine.

În fapt, romanii descindeau din marea şi nobila gintă a traco-dacilor. Pe la 1400 î.Chr., în Dacia nord-dunăreană a apărut cea dintîi şcoală cu local propriu de pe Terra, ANDRONICONUL, unde preoţii zalmolxieni predau toate disciplinele universitare, începînd cu teologia, astronomia şi astrologia. Pitagora şi elevii săi şi-au completat studiile universitare la şcoala zalmolxiană întrucît, după mărturiile lui Platon şi Socrate, în Dacia nord-dunăreană erau cei mai învăţaţi medici din lume, superiori medicilor greci. Hesion scria că Zalmolxa „a promovat o învăţătură despre un trai nou, mai înţelept decît al grecilor”. Tot Zalmolxa a introdus în şcoala sa studiul Dreptului, Belaginele, care stau la baza civilizaţiei umane. Pe atunci, evreii erau încă sclavi în Egipt! Platon, Socrate, Orfeu, Achile, Traian vorbeau limba daco-tracă. În Dacia se scria cu litere latine, care erau şi litere dacice!

În această limbă comună i-a scris Decebal lui Traian pe o iască de fag. Marele lingvist italian Giaccomo Devoto stabileşte „începutul tranziţiei daco-romane dincolo de anul 2000 î.Chr.”, cînd evreii nu existau nici măcar ca păstori! De unde vine denumirea de Dacia? De la prima regină a statului dac străbun, Dacia-Dokia-Sorita, slujitoarea Soarelui, Marele Zeu, care a fost preoteasă şi regină pe la anul 3000 î.Chr. La impactul cu romanii, dacii credeau în nemurirea sufletului şi erau deja monoteişti. Din punct de vedere al concepţiei filozofico-religioase, erau şi au rămas net superiori romanilor. Ei nu credeau decît într-un singur om-zeu, Zalmolxis, care avea să devină model pentru Isus Christos mai tîrziu, aşa cum Kybele-Kotys avea să devină sursă de inspiraţie pentru Fecioara Maria. Geţii cinsteau crucea văzînd că una din cele mai frumoase constelaţii din emisfera boreală (50 de stele vizibile) are principalele stele dispuse în cruce, în dreptul Căii Lactee. Numele constelaţiei Lebăda este astfel un omagiu adus de daci Păsării Divine. Iată ce ne arată Platon în „Charmides”, unul dintre celebrele lui dialoguri, din care extragem un pasaj absolut senzaţional: „Aşa stau lucrurile, Charmides, şi cu descîntecul nostru.

L-am învăţat, cu prilejul unei expediţii, de la unul dintre medicii traci ai lui Zalmolxis, despre care se zice că au şi darul de a te face nemuritor! Căci, spunea el, toate se trag din suflet, atît cele rele, cît şi cele bune, ale trupului şi ale fiinţei noastre întregi, revărsîndu-se din suflet, aşa cum se răsfrîng de la cap asupra ochiului. Ca urmare, mai ales sufletului trebuie să îi dăm îngrijire, dacă vrem ca, deopotrivă, capul, cît şi restul trupului să o ducă bine. Iar sufletul spunea el, se îngrijeşte cu anumite descîntece, care sînt, la rîndul lor, spusele şi gîndurile frumoase!” Freud şi psihanaliza lui? Evreii au „descoperit iar America” după mii de ani! Şi încă o informaţie care ne lasă fără grai: într-o locuinţă de pe dealul Grădiştei a fost descoperită o trusă medicală cu bisturiu şi pensetă din bronz; la Piatra Roşie, un scalpellum tot din bronz, iar la Poiana, sonde medicale şi un schelet cu craniul trepanat! Religia geţilor spunea că la naşterea celor doi Fraţi Divini, Apollo şi Artemis, care a avut loc la Solstiţiul de iarnă, Domnul Ceresc a luminat şi a încălzit pămîntul, încît zăpezile s-au topit şi au înflorit merii.

În acelaşi timp, numele Zeiţei Mame, Maria-Maris însemna şi „floare de măr”. De atunci, de cînd au înflorit merii iarna, Anul Nou, care era la 1 martie a fost mutat la 1 ianuarie, dată preluată mai tîrziu şi de romani. Ei bine, evreii au preluat de la traco-daci şi data de 1 martie ca An Nou, dar şi pe Fecioara Maria, devenită biblică. S-a mai spus apoi că Isus Chistos a fost influenţat, în filozofia sa, de esenieni. Numai că esenienii au fost iniţiati de traci, de preoţii lui Zalmolxe. Acest lucru este recunoscut pînă şi de Jose Phus Flavius, fostul răzvratit iudeu împotriva Romei, devenit… mare istoric în „Antichităţile iudaice”: „Ei nu trăiesc prea diferit de lume, dar viaţa lor aminteşte în cel mai înalt grad de cea a dacilor numiţi pleistai”. După cum ne arată Jose Phus Flavius, în „Războiul iudaic”, esenienii constituiau, practic, prima confrerie de tip comunist din Istorie: dispreţuiau bogăţia, între ei nu vindeau şi nu cumpărau nimic, jurau să respecte dreptatea faţă de oameni, trăiau în „frăţii” cărora îşi predau toate veniturile şi bunurile, gestionate în comun, respingeau prezenţa femeilor (temîndu-se de desfrînarea şi trădarea lor).

Intenţii şi obiceiuri pozitive pe care, ulterior, evreii le vor adapta negativ în viitoarele lor „frăţii”, masonice. Realitatea de care evreii, cei mai mari falsificatori ai Istoriei, fug ca dracul de tămîie, este că filozofia pozitivă creştină s-a născut pe teritoriul Daciei, ei nefăcînd altceva decît să o preia în folos propriu, pentru a distruge din interior Imperiul Roman şi a-şi justifica pretenţiile de „popor ales”, dornic de a stăpîni Lumea! Aşa cum Biblia a fost „prelucrată”, timp de 1.000 de ani, în folos propriu, aşa şi dovezile istorice privind primordialitatea universală a Traco-Daciei de Centru al Lumii au fost distruse cu perseverenţă, pe parcursul ultimelor 2 milenii! Istoria mai are multe mistere şi unul dintre acestea, absolut senzaţional, poate fi modul în care două popoare înrudite, traco-dacii şi romanii, care dominau lumea antică, au putut fi asmuţite unul împotriva celuilalt. Oare, întîmplător, vizionarul Indian Sundar Sing a prevestit, prin anii ’30, că România va fi Noul Pămînt al Făgăduinţei, iar Bucureştii Noul Ierusalim?
Sursă:www.tricolorul.ro

Reclamă